Громадські та галузеві організації – інструмент впливу на владу

Для лобіювання інтересів та впливу на органи влади потрібно використовувати всі інструменти, які є у розпорядженні GR-фахівців. У тому числі ефективна взаємодія з однією з груп стейкхолдерів: громадськими та галузевими організаціями. Свобода мирних зборів дає широкі можливості для впливу на органи державної влади або місцевого самоврядування шляхом організації пікетів, мітингів, демонстрацій та інших форм ненасильницьких маніфестацій. Крім того, неприбуткові організації можуть бути ситуативними союзниками при організації зустрічей та переговорів із представниками місцевої чи центральної влади. Агентство Troubleshooter Solutions пропонує послуги з результативної роботи з громадськими та галузевими організаціями.

Профспілки та ГО – «м’яка сила» Government Relations

Робота з профспілками, ГО та галузевими асоціаціями – одна з найефективніших навичок фахівців, які працюють в агентстві Troubleshooter Solutions. У комплексі з іншими інструментами Government Relations, цей метод дозволяє досягти значних результатів впливу на владу. Переваги роботи з ГО та профспілками в тому, що цей інструмент впливу на органи влади лежить у правій площині і є цілком законним. Крім того, як будь-який метод Soft Power (м’якої сили) він результативніший, ніж спроби жорсткого тиску.

Troubleshooter Solutions пропонує:

  • Розробку комплексної стратегії взаємодії з громадськими організаціями (ГО), профспілками, неприбутковими та галузевими асоціаціями з метою впливу на владу;
  • Складання списку профільних профспілок та ГО, які можна використовувати для лобіювання;
  • Проведення переговорів про співпрацю з представниками ГО, профспілок, галузевих та неприбуткових асоціацій;
  • Вироблення плану спільних дій;
  • Залучення ГО, профспілок та профільних асоціацій до зустрічей та переговорів з представниками місцевої та центральної влади, контролюючих органів;
  • Інформаційний супровід акцій, пікетів, мітингів та демонстрацій, організованих профспілками та громадськими організаціями.

Список послуг Troubleshooter Solutions щодо роботи з ГО та профспілками не обмежується цим переліком. Сформулюйте завдання, і ми розробимо стратегію та тактику вашої співпраці з неприбутковими організаціями.